Kontener na gruz 15 m³

Realizacja niektórych planów inwestycyjnych często wymaga uprzedniego wykonania rozbiórki starych obiektów budowlanych. Rzecz znakomicie ułatwiają hakowe kontenery o pojemności 15 m³ przeznaczone na gruz i na śmieci oraz odpady budowlane. Ich duża pojemność przyśpiesza prace rozbiórkowe, a jednocześnie czyni je tańszymi, gdyż przy ich zastosowaniu nie trzeba korzystać z drogich samochodów samowyładowczych. W Poznaniu stawia się dużo nowych budynków, a każdą budowę poprzedzają zawsze prace ziemne; kontenery te mogą także z powodzeniem służyć do gromadzenia i wywożenia ziemi.

Wysokość progu załadunkowego: 25cm

SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych

ul.Gołężycka 132

61-357 Poznań

NIP: 7791007260

REGON: 630535609 Biuro
Tel/Fax 061 667 53 71, 0 601 210 315
san-eko@poznan.home.pl

Przedstawiciel Handlowy:
Michał Wilczyński
Tel. 0 605 440 887
dhsaneko@gmail.com

Zamawianie kontenerów

Tel. 0 601 210 315

Nasza oferta kontenerów!