Kontener na gruz 24 m³

Niektóre prace budowlane wymagają wykonania wielu prac przedwstępnych, takich jak szeroko zakrojone roboty ziemne czy wyburzeniowe. W tak dużych miastach, jak Poznań, nie ma zbyt dużo wolnego miejsca, dlatego też nie można tutaj składować odpadów budowlanych przez dłuższy czas, lecz należy je usuwać na bieżąco. Rzecz znakomicie ułatwiają duże kontenery o pojemności 24 m³, przeznaczone na gruz i na śmieci; mogą one być również używane do gromadzenia i wywożenia ziemi, a także do wykonywania, zakrojonych na większą skalę, prac ogrodniczych.

Wysokość progu załadunkowego: 25cm

SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych

ul.Gołężycka 132

61-357 Poznań

NIP: 7791007260

REGON: 630535609 Biuro
Tel/Fax 061 667 53 71, 0 601 210 315
san-eko@poznan.home.pl

Przedstawiciel Handlowy:
Michał Wilczyński
Tel. 0 605 440 887
dhsaneko@gmail.com

Zamawianie kontenerów

Tel. 0 601 210 315

Nasza oferta kontenerów!